Tjenester

Vi påtar oss å utføre tiltakshaver-relaterte tjenester som prosjekt-og byggeledelse på:
nybygg, rehabilitering og ombygging av alle typer bygg, for byggefag og tekniske fag.

I samarbeid med tiltakshaver engasjerer vi arkitekt ,rådgivere i bygg - byggfysikk - brann - lyd - vvs - elkraft - tele - datateknikk, samt utførende og kontrollerende for de aktuelle fag.

 

Prosjekt- og byggeledelse

Alle typer bygg fra eneboliger til forretnings- og industribygg.

Dette innebærer:

 • Innhente tilbud og fremforhandle priser
 • Utarbeide budsjettkostnader
 • Utarbeide fremdriftsplaner
 • Gjennomføring av prosjektering
 • Lede prosjekt og byggemøter
 • Økonomistyring ved føring av prosjektregnskap
 • Overtakelsesforretning og senere garantibefaringer
 • Vi utfører kontroll av bygg i klasse 2 somt oppfølging av eneboliger fra A-Å

 

Rådgiver

 • Vi samarbeider med arkitekt og andre rådgivende konsulenter for å sikre kvaliteten på våre tjenester.
 • Utarbeidelse av HMS/KS planer

 

Teknisk tegning 
Vi kan tilby:

 • Oppmåling – tegning av eksisterende bygninger.
 • Plan, snitt og detalj tegninger.
 • Tegninger til byggesøknader for bedrifter og privatpersoner.

 

 

Godkjent for uavhengig kontrollerende våtrom klasse 1

dibk