/assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyI3NzAiXQ/HPIM4604.JPG /assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyI3NzAiXQ/HPIM4607.JPG /assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyI3NzAiXQ/HPIM5567.JPG /assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyI3NzAiXQ/HPIM5568.JPG /assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyI3NzAiXQ/HPIM6219.JPG /assets/Uploads/_resampled/ScaleWidthWyI3NzAiXQ/HPIM6222.JPG

Omsorgsboliger Elvestien

Byggherre
Orkdal kommune
Byggeår
2011 - 2012
Referanse
Orkdal kommune
Areal / kostnad
1 780 kvm / 37 mill. Enterprisekostnad
Funksjon
Byggeledelse

26 omsorgsleiligheter

 

Godkjent for uavhengig kontrollerende våtrom klasse 1

dibk